Thursday, October 2, 2008

Miten THE äännetäänThe American flag   / thi ö ME rikn fläg /

The Finnish flag  /thö finish fläg/

Jos sanottaisin **thö ö ME rikn fläg** jouduttaisiin ääntämään katkonaisesti nikottelemalla siinä missä "the" kohtaa sitä seuraavan /ö/-äänteen. On sulavampaa ja sujuvampaa ääntää /thi/ vokaaliäänteen edelllä. Näihinkin siis /thi/:

THE END, THE OLD HOUSE, THE EVENING, THE APPLES

Sanomme /thö/ ennen konsonanttia. Esimerkkejä:

THE FLAG, THE PHONE, THE RED APPLE, THE UNIVERSITYHUOM!  Vaihtoehdot ovat /thö/ tai /thi/.  Vaihtoehtoa **the** /e/:äänteellä ei ole. 

A/an - vaihtelu johtuu samasta; Jotta ei tarvitse nikotella ja puhua englantia katkonaisesti; **a apple**, yhdistetään n-äänteen avulla, AN APPLE. Ääntyy siten että n on aavistuksen verran enemmän apple-sanassa kuin a-artikkelissa kiinni, siis ikään kuin "A NAPPLE". Samoin "A NOLD HOUSE" (AN OLD HOUSE).

Vokaali = Äänne jota sanottaessa suussa ei ole estettä. Ilmavirta kulkee vapaasti. /a/, /i/, /i:/, /o/

Konsonantti = Suussa on este. On kontakti, joku koskee johonkin, esimerkiksi kieli hampaisiin tai kitalakeen.  /d/, /f/, /b/, /s/

/w/ lasketaan konsonantiksi, samoin /j/, vaikka niitä voi melkein ajatella vokaaleinakin. 

No comments: