Tuesday, February 1, 2011

Names of Finnish monthsSuomalaisten kuukausien nimet ovat erilaisia kuin muissa kielissä. Ne pohjautuvat luontoon ja maanviljelykseen. Tammi tulee patoa merkitsevästä sanasta. Tammikuu ikään kuin patoaa talven kaksi puolikasta irti toisistaan.

Selostuksen kaikista kuukausista voi lukea englanniksi täältä/Here you can read about the names of Finnish months in English.

No comments: